Lyssna på sidan Lyssna

Kommunplacering i Arvika

Arvika kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett antal flyktingar per år. Det är flyktingar som fått uppehållstillstånd och som får en "kommunplacering" i Arvika för att etablera sig där.

Det är Arbetsförmedlingens ansvar att samordna och upprätta en etableringsplan. Arvika kommuns Integrationsenhet ansvarar för bosättning och introduktion samt ger råd och stöd till flyktingen.

Vad händer när du kommer?

Om Integrationsenheten har fått en anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen, så tas flyktingen emot av Integrationsenheten i Arvika kommun som ordnar det praktiska. Om det inte finns någon anvisning måste du som flykting ordna allt det praktiska själv.

Om du har anvisning händer detta:

  • du tas emot och introduceras i Arvika av kommunens Integrationsenhet
  • du får ett förstahandskontrakt på en lägenhet inom Arvika Fastighets AB
  • du gör ett etableringssamtal på arbetsförmedlingen och du upprättar en etableringsplan
  • du blir inskriven på SFI (Svenska för invandrare) och får börja studera svenska. Efter en kortare tid får du möjlighet till praktik.

När du klarat av D-testet i svenska språket får du möjlighet att studera vidare via Komvux. Om du inte vill studera kan du söka arbete eller få en praktikplats genom arbetsförmedlingen.

Du kommer att få etableringsersättning genom Arbetsförmedlingen och
utbetalningen sker via Försäkringskassan. Innan den ersättningen kommit
igång har du rätt att söka försörjningsstöd av kommunen.

De yngsta barnen får plats inom förskolan. Skolbarnen börjar skolan i det område som familjen bor. För de större barnen finns tre högstadieskolor och två gymnasieskolor.

Arvika kommun har en särskild handlingsplan för att ta emot barn och ungdomar som kommer som flyktingar.

Träffpunkter för flyktingar

Genom Integrationscentrum kan du få praktisk hjälp av språkkunnig personal.

I kommunen finns flera invandrarföreningar, bland annat en somalisk, en kurdisk, en kaldeisk och en eritriansk.

Arvika Bibliotek ordnar periodvis aktiviteter för flyktingar som språkcafé och språkcafé särskilt för kvinnor. Biblioteket kan berätta mer om aktuella aktiviteter och mötestider.

Integrationsenheten samarbetar bland annat med Röda Korset och Svenska Kyrkan som båda är involverade i flyktingfrågor på olika sätt - exempelvis genom egna aktiviteter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-07
Kontakta oss
  • 40. Integrationsenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5
  • Tfn 0570-814 11, 814 39, 814 49