Lyssna på sidan Lyssna

Ensamkommande barn

Ensamkommande asylsökande barn, är barn under 18 år som, när de kommer till Sverige, är skilda från båda sina föräldrar och saknar vårdnadshavare. Barnen kommer från olika delar av världen och har ensamma flytt från krig och oroligheter.

Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige och i så fall beviljas permanent uppehållstillstånd. Som nyanländ flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked – en väntetid fylld av oro för framtiden. De flesta av barnen har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet.

Boende

Arvika kommun har skrivit ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Det är kommunens Individ- och familjeomsorg som ansvarar för att ordna ett boende och att utreda barnets behov av stöd. Barnen placeras i ett hem för vård och boende (så kallat HVB-hem) eller i ett familjehem.

I ett familjehem lever barnet i en vanlig familj. I ett HVB-hem finns personal dygnet runt, som fungerar som vuxna förebilder och ska erbjuda ungdomarna en hemlik och trygg miljö. Målet för verksamheten är att barnen ska bli självständiga, självförsörjande och trygga vuxna.

Rätten till en god man

Alla asylsökande ungdomar tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. God man företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

Rätten till skolgång

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns skolgång. Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. En ungdom som har börjat studera på gymnasiet före han eller hon fyller 18 har rätt att gå färdigt gymnasiet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-07-12
Kontakta oss
  • 40. Integrationsenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5
  • Tfn 0570-814 11, 814 39, 814 49, 073-080 74 77