Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och som behöver ändra i eller omkring din bostad för att den ska fungera bättre för dig.

Vanliga åtgärder är att bredda dörrar, ta bort trösklar, ändra badrum eller kök samt utvändig ramp eller lyftanordning.

Bidrag lämnas till enskild person, vare sig du äger fastigheten eller bor i den med hyres- eller bostadsrätt. När det gäller hyres- eller bostadsrätt bör du förvissa dig om att fastighetsägaren ger sitt tillstånd till anpassningen.

Kontakta kommunens handläggare innan du börjar planera för att anpassa bostaden eller innan du byter bostad. Bidrag beviljas generellt inte i efterhand eller om du ansöker om bidrag till kostnadskrävande åtgärder när du byter bostad.

Det går inte att få bidrag om ditt behov kan lösas med tekniska hjälpmedel, inte heller om funktionsnedsättningen är tillfälligt eller om åtgärden behöver göras av andra orsaker, till exempel normalt fastighetsunderhåll, tekniska brister eller som ett led i en större upprustning av fastigheten.

Du ansöker om bidraget på en särskild ansökningsblankett.

Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder du ansöker om bidrag till. Därför ska du till ansökan bifoga intyg som styrker att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyg kan skrivas av arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig.

Andra handlingar som kan underlätta eller skynda på beslutet är en ritning eller bilder över bostaden före anpassningen och en beskrivning eller annat underlag som visar den tänkta anpassningen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-31
Kontakta oss
  • 19. Bygglov
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Thomas Olsson
  • Byggnadsinspektör
  • Tfn 072-451 19 42