Lyssna på sidan Lyssna

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten syftar till att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv och att bo hemma. Genom hemtjänsten kan man få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel av- och påklädning, toalettbesök, hygien och duschning. Man kan även få hjälp med andra sysslor av servicekaraktär som exempelvis städning, tvätt och klädvård, viss matlagning samt färdiglagad lunchmåltid.

Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst. Du kan få information om aktuell biståndshandläggare via kommunens växel.

Hemtjänst och hemsjukvård är organiserad i enheter. Inom varje enhet arbetar ett antal hemtjänstgrupper med vårdbiträden och undersköterskor. Hemtjänsten finns tillgänglig dygnet runt.

Vid behov kan du ansöka om ett trygghetslarm i hemmet.

Ibland kan det vara så att du behöver anpassa bostaden eller prova ut särskilda hjälpmedel för att klara av att bo kvar hemma. Detta hjälper arbetsterapeuten till med.

Välja utförare

Enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) har du rätt att välja vem som ska utföra hemtjänstinsatser som städ, tvätt och varuhemhandling - om det ska vara kommunens hemtjänst eller någon annan utförare. Mer information finns på sidan "Valfrihet inom hemtjänsten".

Praktiskt för dig som bor hemma med hemtjänst

Hemtjänsten utgår från vad du klarar själv och kompletterar med olika insatser som du behöver dygnet runt.

Vi hoppas att du ska bli nöjd med den insats du har beviljats. Det är viktigt för oss att du upplever att du får ett gott bemötande och känner dig trygg i kontakten med oss.

Vi utför insatser i ditt hem och vi vill visa respekt för ditt självbestämmande och din integritet. I samband med att vi utför insatserna blir ditt hem även vår arbetsplats och då har vi ansvar för att arbetsmiljön hos dig är sund och säker. Vårt mål är att utföra de beviljade insatserna på ett tillfredsställande sätt för dig, samtidigt som vi har en god arbetsmiljö. Vi kommer därför att göra en bedömning av arbetsmiljön och det kan innebära att vissa saker måste åtgärdas och anpassas i din hemmiljö.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna utföra de beviljade insatserna som du vill ha det, gör vi tillsammans en plan för hur det ska gå till. Vi kallar det för en genomförandeplan.

Vi utgår från vad du klarar själv och beskriver sedan i planen hur vi på bästa sätt kan stödja dig. Det är viktigt att du är delaktig i planen, så det blir så bra som möjligt för dig.

För att vi enkelt ska kunna se hur du vill att vi arbetar hos dig hoppas vi att du vill förvara din genomförandeplan i informationspärmen kontaktmannen gjort i ordning.

Kontaktman

I hemtjänstgruppen utses en särskild kontaktman för dig, som du kan vända dig till om du har frågor eller andra önskemål. (Men självklart hjälper all personal i hemtjänstgruppen till när du behöver det!)
Kontaktmannen har huvudansvaret för att så långt det är möjligt ta tillvara dina önskemål om hur de insatser som du beviljats ska utföras. Tillsammans gör ni en genomförandeplan. Kontaktmannen kan också hjälpa dig med vissa externa kontakter, till exempel tidsbeställningar hos tandläkare, fotvård och hårvård, när du inte själv kan ordna detta.

Kontaktmannen har huvudansvaret för att vara en länk mellan dig och hemtjänstgruppen samt övriga yrkeskategorier i teamet som är:

 • biståndshandläggaren som beslutar om dina insatser
 • enhetschefen som ansvarar för att hemtjänstinsatserna fungerar hos dig
 • sjuksköterskan som ansvarar för den medicinska hjälpen
 • nattpatrullen som besöker dig sena kvällar och nätter
 • arbetsterapeut och sjukgymnast som ser till att du har rätt hjälpmedel och kanske träningsprogram

Dusch, toalettbesök och övrig personlig omsorg

Hemtjänsten är med för att stödja och hjälpa dig med dina personliga morgon- och kvällsbestyr. Vi hjälper dig när du ska duscha, tvätta dig och gå på toaletten. Vi hjälper dig även med av- och påklädning samt hårvård.

Om du behöver omfattande hjälp kan vissa arbetstekniska hjälpmedel och förflyttningshjälpmedel behövas. Det kan röra sig om lyfthjälpmedel eller en höj- och sänkbar säng. Om du bedöms vara i behov av hjälpmedel, så lånar Arvika kommun ut dessa till dig.

Matlagning

Vi utför enklare matlagning vid frukost och kvällsmat. Lunchen kan du få hemlevererad till dig i form av kyld mat. Hemtjänsten kan även hjälpa dig med att värma maten och ta hand om disken. Du deltar själv efter förmåga.

Varor från livsmedelsaffär

Hemtjänsten hjälper dig att göra en beställning av varor en gång i veckan. Du ska ha ett betalkort med pengar på som förvaras i affären. Butiken tar hand om hemleveransen.

Städning

Hemtjänsten städar två rum, kök, badrum och hall.

Dessa redskap ska finnas för att vi ska kunna städa hos dig:

 • Dammsugare med bra sugeffekt och reglerbart rör
 • Rengöringsmedel
 • Städdukar
 • Minisvabbutrustning med långt skaft och press i hinken.
 • Sopborste och sopskyffel med medellångt skaft
 • Golvskrapa för dusch
 • Toalettborste

Tvätt och klädvård

Vi hjälper till med tvätt av kläder och hemtextilier såsom lakan, handdukar och små dukar. Större dukar hänvisar vi till tvättinrättning, liksom om du önskar mangling eller strykning av lakan.
Har du ingen egen tvättmaskin bokar hemtjänsten tid i din tvättstuga.

Trygghetslarm

Din hemtjänstgrupp respektive nattpatrull besvarar trygghetslarmen.  

Nycklar

Om du har svårt att öppna dörren när vi ska besöka dig eller om du har trygghetslarm, behöver du - mot kvittens - lämna nyckel till oss.  Beroende på dina insatser (hemtjänsten dag, nattpatrull, larm och varuleveranser) kan det röra sig om upp till fyra nycklar.

Nattpatrull

Om du har nattbesök, så är det hemtjänstpersonal i vår nattpatrull som kommer till dig.

Belysning

Det är viktigt med bra belysning inomhus. Även utomhus ska det finnas belysning, om du har besök kvälls- och nattetid.

Snöskottning och sandning

För att du ska kunna få din hjälp behöver vi enkelt och utan risk kunna ta oss in till dig. Därför måste det vara skottat från snö och sandat i anslutning till din bostad.

Avlösning i hemmet för anhörig

Som anhörig kan du få avgiftsfri avlösning i hemmet, max 15 timmar.  

Avbeställning av besök

Om du behöver avboka ett planerat besök hos dig, är vi tacksamma om du meddelar oss i god tid.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-16
Kontakta oss
 • 40. Vård och omsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Biståndshandläggare, hemvårdsgrupper
 • Tfn 0570-816 00 växel