Lyssna på sidan Lyssna

Friskare Arvika

Friskare Arvika har under perioden 2012-2014 varit ett kommunalt projekt med målet att på sikt förbättra folkhälsan och öka livskvalitén för Arvika kommuns invånare. Projektet har årligen haft olika fokusområden prioriterade utifrån de Nationella folkhälsomål som fastställts.

Under ses prioriterade fokusområden som projektet jobbat med har varit:

 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Fysisk aktivitet
 • Goda matvanor

Arvika kommuns vision är att skapa en attraktiv kommun med möjligheter till ett gott och tryggt liv för alla invånare. Grunden och fokus för projektets arbete har varit att utgå från de Nationella folkhälsomålen samt på det regionala folkhälsoarbetet utifrån ”Nya perspektiv”.

Ett hälsofrämjande arbete utgår från att stödja de faktorer och förhållande som främjar individens hälsa och välbefinnande. Att skapa förutsättningar för ökad folkhälsa har gjorts både genom att arrangera olika aktiviteter, föreläsningar mm samt att lyfta fram det hälsofrämjande arbete som kommunens verksamheter redan gör.

Under projektets tre år har föreningar, organisationer och kommunala verksamheter även kunnat söka aktivitetsbidrag genom Friskare Arvika, kopplat till de mål och fokusområden projektet haft. Sammanlagt har cirka 550 000 kr beviljats för olika aktiviteter.

Framöver fortsätter arbetet i Friskare Arvika och då med fokus på samordning och utveckling av folkhälsoarbetet i Arvika kommun.  

Folkhälsan är allas ansvar, vilket innebär att all verksamhet ska ta hänsyn till vilka effekter deras arbete har på folkhälsan. Folkhälsan bygger på att det skapas stödjande hälsofrämjande miljöer för kommunens invånare, där den enskilde individen har både resurser, möjlighet och ett ansvar att själv kunna påverka sin hälsa. Ett Friskare Arvika för alla kommuninvånare!

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-01-08
Kontakta oss
 • 40. Vård och omsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Annika Ode
 • Projektledare
 • Tfn 0570-828 50