Lyssna på sidan Lyssna

Familjerådgivning

På familjerådgivningen kan par, ensamstående eller familjer komma till rätta med samlevnadskriser eller konflikter via samtalsbehandling.

Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs och familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess. Möjlighet att vara anonym finns.  

Observera att vid kontakt via e-post råder dock inte Familjerådgivningens sekretesskydd!

Syftet med parsamtal är att hjälpa paret att lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt, lättare förstå och acceptera sig själv och den andre, finna möjligheter att lösa problem och konflikter. Samtalen är gemensamma och fokus är parets relation. Paret/enskilde och familjerådgivaren kommer överens om en målsättning. Utgångspunkten är parets behov, bådas engagemang och varje individs rätt att fatta egna beslut.

Kontakten kan fortgå under kortare eller längre tid. Arbetet syftar till att finna konstruktiva lösningar vare sig paret väljer att fortsätta tillsammans eller går var för sig.

Besöksavgiften är 200 kronor per samtal. Betalning sker via inbetalningskort. Högkostnadsskydd gäller efter fem samtal.  

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-22
Kontakta oss
  • 40. Familjerådgivning
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Lilla Tingsgatan 44 C
  • Tfn 0570-816 00

  • Anna-Karin Norbäck
  • Enhetschef
  • Tfn 0570-814 37