Lyssna på sidan Lyssna

Rådgivning och stöd

Det finns många organisationer och myndigheter som erbjuder företagen rådgivning och ibland även finansiering.

Som företagare i Arvika kommun har du möjlighet att söka olika typer av stöd. Stödgraden varierar i vissa fall med var i kommunen du har din verksamhet.

På sidan "Ekonomiskt stöd" kan du också se vilka stöd och bidrag som finns att söka i vårt område. Det handlar om regionala stöd, EU-stöd och landsbygdsstöd.

Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken stödform som kan komma i fråga för ditt företag eller hur du ska gå tillväga, kontakta kommunens näringslivsutvecklare. Du kan också kontakta ansvariga för de olika stödformerna direkt.

ALMI företagspartner

ALMI företagspartner Värmland ger information om allt från hur man gör en affärsplan till olika typer av finansieringar.
ALMI Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Arbetsförmedlingen

Du som är, eller riskerar att bli arbetslös kan få hjälp av arbetsförmedlingen när du funderar på att starta eget. Arbetsförmedlingen erbjuder även företagare kostnadsfri annonsering i platsjournalen samt i platsbanken som är Sveriges största och mest besökta jobbsajt.
Arbetsförmedlingens webbplats

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Business Sweden - Swedish Trade and Invest Council

Småföretagare med liten eller ingen exporterfarenhet kan få personlig exportrådgivning av en regional exportrådgivare genom Business Sweden. Tillsammans analyserar ni de viktigaste frågeställningarna inför ditt företags exportsatsningar. Personlig exportrådgivning är en satsning som riktar sig till företag med max 50 anställda och max 10 miljoner euro i årsomsättning. Exportrådgivare för Värmland är Peter Liljekvist, tfn 054-14 93 71, mobil 0708-24 05 33 eller e-post peter.liljekvist@swedishtrade.se
Business Swedens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) Wermland

IUC Wermland ägs gemensamt av näringsliv, kommunerna i västra Värmland, Företagarna, Handelskammaren Värmland samt Metallavdelningarna 13 och 18. IUC arbetar huvudsakligen med företagsutveckling inom teknisk industriell sektor.
IUC Wermlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS)

Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS, ger rådgivning på många olika språk till dig med invandrarbakgrund som funderar på att starta företag eller som driver företag idag. IFS-rådgivaren för Värmland finns på plats i Almis Företagspartners lokaler i Karlstad.
IFS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ung Digital Idé

Projektet Ung Digital Idé drivs av Compare och är till för att hjälpa personer mellan 16 och 35 år att utveckla sin idé och starta företag. Ung Digital Idé är ett samarbete mellan Compare och elva kommuner i Värmland. Projektet erbjuder kostnadsfri rådgivning och coaching i affärsutveckling och kan inspirera och hjälpa dig, oavsett var du befinner dig i processen.

I projektet finns även digitala rådgivare som kan hjälpa dig med hur du och ditt företag kan bli mer digitala. Utifrån dina förutsättningar kan ni tillsammans hitta digitala lösningar för att nå ut till fler eller jobba mer effektivt.

Affärsutvecklare och digitala rådgivare från Ung Digital Idé finns på plats i Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Arvika, Eda, Årjäng, Filipstad, Forshaga, Munkfors och Torsby. Kontaktuppgifter och mer information finns på projektets webbplats.
Ung Digital Idés webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Värmlands Kooperativen

Värmlands läns kooperativa utvecklingscentrumhar sitt kontor i Karlstad och erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp för er som funderar på att starta eget tillsammans (minst tre personer). På webbplatsen finns också mycket information om hur man startar ett kooperativ.
Värmlandskooperativens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Västra Värmlands Uppfinnareförening (VVU)

Arbetar helt ideellt för att hjälpa dig som vill utveckla en idé eller uppfinning. Föreningen har cirka 100 medlemmar och ett stort nätverk som du kan ha nytta av för framgång med din idé eller uppfinning.
Kontaktinformation VVUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringslivsorganisationer

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med cirka 80 000 medlemmar. I Arvika finns en lokalförening med cirka 170 medlemmar. Ordförande är Bengt Persson, tfn 070-346 47 70.
Företagarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland är en av 11 regionala handelskamrar i Sverige med cirka 1 200 medlemsföretag i Värmland. I Arvika finns en aktiv lokalavdelning med cirka 130 medlemmar. Kontaktperson Eva Johansson tfn 0570-74 94 73, mobil 070-574 56 04.
Handelskammaren Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Regionkontor i Karlstad.
Svensk Handels webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder 54 000 små, medelstora och stora företag. På hemsidan finner du aktuella artiklar, undersökningar, bland annat om företagsklimatet i olika kommuner i Sverige. Regionkontor i Karlstad.
Svenskt Näringslivs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokala nätverk

Föreningen Aktiva Arvika

En ideell förening där butiker, fastighetsägare och Arvika kommun samverkar. Föreningens mål är att värna om Arvika centrums utveckling och framtid, stimulera handeln, höja attraktiviteten, öka trivseln, förbättra miljön, renhållningen och säkerheten.
Aktiva Arvikas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagarkvinnor i Arvika - FIA

FIA är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Arvika kommun, med ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund. Föreningen syftar bland annat till att uppmuntra till kvinnors företagande och stärka nätverk. Regelbundna träffar hålls med olika tema.
FIA:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Edane Företagarförening

En förening i vilken företagarna i Edane samverkar för att bevara och utveckla bygden. Ett 40-tal företag är medlemmar. Föreningen arbetar utifrån visionen att all service som skola, affär, bank, bensinstation, matställe, vård och omsorg med mera ska finnas kvar i bygden och utvecklas.
Företagarföreningens webbplats

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringslivsforum

Näringslivsforum är ett samverkansforum för att skapa ett bra samarbetsklimat mellan näringslivet, banker, lokala företagarföreningar och Arvika kommun. Syftet är att lyfta fram viktiga frågor för näringslivet och få en samsyn om hur vi löser eller jobbar vidare med dem. Ur kommunens perspektiv är det också viktigt att informera om pågående aktiviteter och satsningar för att skapa en förståelse och undvika missförstånd. Gruppen träffas fyra gånger per år. Deltagande parter är: Aktiva Arvika, Handelskammaren, Westra Wermlands Sparbank, Nordea, Handelsbanken, Edane företagarförening, Näringslivsrepresentant från Glava respektive Klässbol, Arvika kommun.

Privatinvesterare i Arvika - PIA

Ett Arvikabaserat nätverk som träffas regelbundet och investerar i tidigt skede i affärsidéer med potential till kraftig tillväxt. De lokala bankerna är med och stödjer samt olika regionalt engagerade verksamheter som exempelvis Inova och Almi bidrar med kunskap, kapital och idéer in i nätverket. Målsättningen är att bidra till fler växande företag med en lokal/regional anknytning.
För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Eva Aaasum.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-13
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jonas Andersson
  • Näringslivsutvecklare
  • Tfn 0570-819 28
  • Mobil 070-281 13 09