Lyssna på sidan Lyssna
2017-08-16

Vattenledningar renspolas

Från augusti till och med i mitten av oktober kommer vattenledningsnätet i Arvika att renspolas. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och att förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. Det är företaget Pollex AB som utför arbetet på uppdrag av Arvika Teknik AB.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Missfärgat vatten

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Observera att missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men du ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade, då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

När och var?

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan dagen före. I denna information uppmanas du att stänga den kran/ventil som sitter före din vattenmätare den dag du direkt berörs av spolningen.

På webbplatsen finns en karta över vilka områden som berörsöppnas i nytt fönster.

Obserat att för vissa kunder kan vi behöva spola vid mer än ett tillfälle. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Mer information lämnas av:

Arvika Teknik AB
Nisse Olsson, tfn 073-280 72 39

Pollex AB
Pelle Johansson, tfn 070-598 30 27

glas

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-16