Lyssna på sidan Lyssna
2018-01-08

Synpunkter på kommunen 2017

Sedan 2009 har Arvika kommun en särskild hantering av synpunkter och ett synpunktsformulär på webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.  

Under 2017 kom också möjligheten att göra felanmälningar snabbt och enkelt genom kommunens och bolagens gemensamma felanmälan via telefon, mobil app eller webbformulär.

Under år 2017 tog vi emot 100 synpunkter inom kommunen och dess bolag.

Fördelning av synpunkter inom de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen:

  • Verksamhet Vård och omsorg 22 stycken
  • Verksamhet Lärande och stöd 17 stycken
  • Kommunledningsstaben 35 stycken
  • Arvika Teknik AB 11 stycken
  • Arvika Fastighets AB 15 stycken

Exempel på 2017 års synpunkter:

Vård och omsorg

Kundsynpunkt om Lövåsens äldreboende

Kundsynpunkt om hemtjänst

Kundsynpunkt med information om möten med unga lyfter humöret – även med dem med demens

Kundsynpunkt om maten

Kundsynpunkt om vård och omsorg

Kundsynpunkt om varuhemhandling

Kundsynpunkt om matleveranser

Kundsynpunkt om Vågens äldreboende

Kundsynpunkt om felparkerad bil

Kundsynpunkt om blanketten för att ansöka om särskilt boende

Kundsynpunkt om sjuksköterskornas bestämmanderätt


Lärande och stöd

Kundsynpunkt om kommunens förskoleverksamhet

Kundsynpunkt om skolskjuts

Kundsynpunkt om barnens utemiljö på förskolan Minneberg

Kundsynpunkt om surfplattor i undervisningen

Kundsynpunkt om larm på Gategårdens förskola

Kundsynpunkt om barnomsorg

Kundsynpunkt om att det behövs ett ”nattis”

Kundsynpunkt om en ny högstadieskola i hamnen

Kundsynpunkt om att kommunala brev som rör våra barn skickas adresserade till modern och inte till ”vårdnadshavare för” följt av barnets namn


Kommunledningsstaben

Kundsynpunkt om att sätta upp fler latriner vid lycktstolpar

Kundsynpunkt om gång- och cykelväg

Kundsynpunkt om inköpsförslag av bok, Gå härifrån, av Emma Fält

Kundsynpunkt om med fråga om välkomstpresent delas ut i samband med inflyttning i kommunen

Kundsynpunkt om ädelträdsparken i Graninge

Kundsynpunkt om med fråga om tankningsstation för fordonsgas i Arvika

Kundsynpunkt om önskemål om farthinder på uppfarten från Parkgatan till Bandgatan

Kundsynpunkt om rörande gång- och cykelväg mellan Arvika-Jössefors

Kundsynpunkt med önskemål om farthinder på Prästgårdsvägen

Kundsynpunkt med önskemål om farthinder på Parkgatan

Kundsynpunkt om kommunens hemsida + jobbansökan

Kundsynpunkt med förslag att kommunen rustar upp den gamla Sävsjövägen som går norr om Agneteberg och ”Udden” rakt norröver till Högvalta till farbart skick för gång- och cykelväg

Kundsynpunkt om placering av Taserudsstaken

Kundsynpunkt med önskemål om busskur

Kundsynpunkt om hastighet på tåg

Kundsynpunkt om att tåg tillåts passera Arvika station med höga hastigheter

Kundsynpunkt med förslag om uppstädning av parkering

Kundsynpunkt med förslag om rondell vid sjukhuskorsningen

Kundsynpunkt om lastbilssläp på gång- och cykelväg Jössefors

Kundsynpunkt om grindarna vid viadukten till Sågudden

Kundsynpunkt om övergångsställe i anslutning till Gateskolan

Kundsynpunkt om att upprätta en lista över vilka personer olika gator i Arvika är uppkallade efter

Kundsynpunkt gällande hög ljudvolym bland annat från Olssons brygga och hamnfesten

Kundsynpunkt om öppettider Arvika simhall och Mosseberg under pingsthelgen

Kundsynpunkt om kommunens anläggning på Vik

Kundsynpunkt om Arvika Bibliotek

Kundsynpunkt om parkering

Kundsynpunkt om ersättning på grund av utebliven verksamhet på flygfältet

Kundsynpunkt med förslag om att bygga en hiss mellan Styckåsgatan och Parkgatan

Kundsynpunkt om anlägga en gång- och cykelväg från Graningevägen till Graninge handelsområde

Kundsynpunkt om trafikspegel på Torggatan

Kundsynpunkt om vinkelspegel i korsningen Valdemar Dahlgrensgatan och Vinkelvägen

Kundsynpunkt med önskemål om blinkande ljus på övergångsskyltar vid övergångsställe

Kundsynpunkt med frågor om förtroendemannaregistret

Kundsynpunkt om bättre väg till Storkasberget

Arvika Fastighetsbolag AB

Kundsynpunkt om att pumparna i stadsparken inte är igång

Kundsynpunkt om trasiga lampor motionsspåret på Prästängen

Kundsynpunkt om fotbollsplan vid Lundellsgärdet

Kundsynpunkt med förslag om att Kattviken ska förses med staket

Kundsynpunkt om Stadsparken blomsterarrangemang och planteringar

Kundsynpunkt om buskröjning runt Ingesund

Kundsynpunkt om upprustning av lekparken vid Tornsstigen

Kundsynpunkt om fiskmåsar i Stadsparken

Kundsynpunkt om trasig grind vid förskolan Freja i Sulvik

Kundsynpunkt om tvätt tider på Nygatan 31 A

Kundsynpunkt om skadade träd av bäver vid gång- och cykelvägen ut till Viksholmen

Kundsynpunkt om nedtagna träd

Kundsynpunkt om dåliga träd i parken vid Rackstamuseet

Kundsynpunkt om från boende på Jakobsgatan 19


Arvika Teknik AB

Kundsynpunkt om uppdatering vattennivå i Kyrkviken

Kundsynpunkt om halkig väg

Kundsynpunkt om underhåll av vägar

Kundsynpunkt om trasiga gatubelysningsstolpar

Kundsynpunkt om dålig väg Storkasberget

Kundsynpunkt om laga vägen vid återvinningsstationen sjukhuset

Kundsynpunkt om röjning av vägren Lenungshammar

Kundsynpunkt om trasigt elskåp

Kundsynpunkt om dålig information rörande vattenläcka Edane

Hjälp oss att bli bättre

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Vi vill ha många synpunkter på våra verksamheter, ris och ros - men också förslag på förbättringar. Synpunkterna är värdefulla för oss och blir en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Flera av de inkomna synpunkterna resulterar i förbättringar av olika slag, vilket vi tycker är positivt.

Om du vill bli kontaktad när du lämnar en synpunkt, så kommer du att bli det av berörd tjänsteman, om du lämnar kontaktuppgifter.

Vill du veta mer om synpunktshanteringen, kontakta kanslichef Erika Norqvist, tfn 0570-816 22.

glödlampa

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-08