Lyssna på sidan Lyssna
2017-07-11

Solel är hett - och lönsamt

Egenproducerad el med solceller har blivit en ekonomiskt lönsam affär och intresset är stort. Varje vecka får kommunens energirådgivare frågor om hur det fungerar och vad man ska tänka på. Så här kommer lite fakta - vill du veta mer kontakta energirådgivare Robin Wikman.

Vad är egenproducerad el med solceller?

Egenproducerad el med solceller är något som börjar få fart runt om i Sverige så även i Värmland och Arvika. Priserna har sjunkit i snabb takt de senaste åren och det är faktiskt idag en ekonomiskt lönsam affär över tid, då solpaneler normalt har livslängd på långt över 25 år. Solel är enkelt och underhållsfritt.

En solcellsanläggning kopplas in på fastighetens elsystem och levererar först och främst el till fastigheten. Om man inte använder all el som solcellerna producerar, så går överskottet ut på nätet och kan då säljas efter överenskommelse med energibolag.

Kriterierna är att man får ha max 63A säkring och 43,5 kW installerad effekt. För att få skattereduktion så måste man köpa mer kWh än man säljer (överproduktion) och max kan 30 000 kWh/år säljas.

Den el som skickas ut på nätet (överproduktion) består idag av följande ekonomiska delar:

Försäljning till energibolag, nätnytta från nätägare, skattereduktion med för närvarande 60 öre/kWh, samt elcertifikat som söks hos Energimyndigheten. Här gäller det att ringa runt och se vilket energibolag som ger billigast köpt el samt högst betalning för överproducerad kWh.

 

Storlek på anläggning och effekt?

Storlek på en solcellsanläggning dimensioneras normalt efter husets förbrukning, där oftast hushållselen är den dimensionerande faktorn. Ett normalstort villatak kan rymma upp till 10 kw i effekt, men det är förmodligen onödigt stort.

1 kW installerad effekt ger cirka 800-1 050 kWh/år beroende på var i Sverige man bor. Har man inte rakt söderläge så går även väster/öster bra, dock med 15-20 % minskad effekt.

1 kW installerad effekt upptar mellan 6-7 m² i yta. Solceller kan monteras på tak, väggar eller fristående på mark till en kostnad på 15-20 000 kr/kW monterat och klart (priser varierar).

Om man monterar en solcellsanläggning på 4 kW (cirka 25 m² ) i söderläge så kan man få ut strax under 4 000 kwh/år i Arvikatrakten.
 

Saker att tänka på

  • Fråga gärna kommunens energirådgivare - en kostnadsfri resurs för kommuninvånarna.
  • Husets läge, takets lutning - finns risk för skuggning?
  • Krävs bygglov? Fråga kommunen vad som gäller för din fastighet.
  • Ta in flera offerter.
  • Kontrollera leverantörer om de har referensanläggningar som du kan kolla upp på utförda jobb.
  • Sedan 2016 finns en statlig certifiering för solcellsinstallatörer.
  • Elinstallation ska utföras av elinstallatör, som också hjälper till att anmäla till nätägaren.
  • Meddela nätägaren ifall elmätare behöver bytas (oftast kostnadsfritt).
  • Sök bidrag hos länsstyrelsen, (tänk på väntetiden).
  • ROT-avdrag får användas, dock inte tillsammans med investeringsstödet.

Mer information hittar du i broschyrerna om nätanslutna solcellsanläggningarPDF och solenergiPDF liksom via Arvika Tekniks webbsida om mikroproduktion.

solcellspaneler

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-07-11