Lyssna på sidan Lyssna
2018-01-08

Projekt till Arvika

I december tog det regionala strukturfondspartnerskapet beslut om att bevilja flera projekt till Värmland och Arvika. Arvika kommun är partner och medfinansiär i följande projekt som beviljats:

  • Innovation Park 2.0
    Sökande är Karlstad Innovation Park ek för och syftet är att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Arvika kommun är partner med syfte och inriktning att starta en innovativ hub i Arvika.

  • Cleantech Värmland
    Sökande är Stiftelsen Life Foundation for Eco och syftet med projektet är att arbeta för internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar och för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Arvika kommun medfinansierar projektet.

  • Lönsam tillväxt Matregion Värmland
    Sökande är Nifa och syftet med projektet är att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Arvika kommun medfinansierar projektet.

Strukturfondspartnerskapet har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder och ska användas under perioden 2014–2020. Mer information finns på regionala strukturfondspartnerskapetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.

sedlar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-08