Lyssna på sidan Lyssna
2017-02-17

Kommunfullmäktige 27 februari

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 27 februari kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter
  • Motion om kommunal handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism
  • Motion om LIS-områden
  • Medborgarförslag om att förbjuda brandfarliga raketer och rislyktor
  • Medborgarförslag om antirasistisk kompetens på kommunens skolor
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-02-17