Lyssna på sidan Lyssna
2017-06-16

Kommunfullmäktige 26 juni

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 26 juni kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli, stadshuset.

Kungörelsen/ärendelistan finns på webbplatsen.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post kommunfullmaktige@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Interpellationsdebatt om nattgäster på särskilt boende
  • Delårsrapport, första tertialet 2017
  • Medborgarförslag om att anpassa stadstrafikens tidtabeller med tågens avgångs- och ankomsttider
  • Medborgarförslag om att uppmärksamma idrottshistoriska platser i kommunen
  • Medborgarförslag om att bygga en portal från bakgården vid Konsthallen
Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-16