Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter för tillsynsbesök enligt 5 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 111
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 114

Avgift ska betalas för tillsynsbesök enligt 5 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor och avgiften ska följa den av Kommunfullmäktige fastställda timkostnaden för räddningstjänstens externa arbeten för rådgivning.

Grundavgift: (förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor)2 x gällande timkostnad
  
Rörlig avgift: (timkostnad för vid besöket nedlagd tid)Gällande timkostnad

Avgifter faktureras efter genomfört tillsynsbesök.

Justering av avgifterna sker årligen enligt konsumentprisindex.

Gällande timtaxa från 2012-07-01: 700 kr/timme

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-27
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28