Lyssna på sidan Lyssna

Marknadstaxa

Antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 1988, § 88.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2005, § 48

Försäljning

Avgift

Plats för tillfällig försäljning125 kr/löpmeter *)
Plats för demonstration av varor 500 kr/plats
Lotterier och tombolor, max. 3 löpmeter100 kr/plats
och därutöver100 kr/löpmeter *)

*) Vid löpmeterförsäljning är djupet normalt 2,5 meter, därutöver görs pristillägg med 25 kronor per meter utökat djup.

Elförsörjning

Avgift

Brukande av eluttag (inklusive strömkostnad) 
1-fas100 kr/dag
3-fas150 kr/dag

Anslutning av el mellan försäljare får inte förekomma utan att avgift erlagts för samtliga anslutna.

Bestämmelser för bokning, betalning och ordningsregler, se marknadsstadga.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-26
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Peter Adolfsson
  • Gatu- och trafikansvarig
  • Tfn 0570-817 63
Mer information