Lyssna på sidan Lyssna

Inköpspolicy

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, § 13.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 160.

Arvika kommuns inköpspolicy:

  • redovisar kommunens samlade syn på och direktiv för all inköpsverksamhet
  • är baserad på grundprinciperna i lagen om offentlig upphandling (LOU) om likabehandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande
  • omfattar alla kommunens verksamhetsområden och ska i tillämpliga delar också omfatta bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har dominerande inflytande och därigenom omfattas av LOU
  • gäller för alla inköp av produkter och tjänster oavsett värde
  • är framtagen för att kvalitetssäkra alla led i inköpsprocessen
  • präglas av en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa alltid har företräde

InköpspolicyPDF (pdf, 95.4 kB)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-12-05
Kontakta oss
  • 5. Ekonomi
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Eva Ryman
  • Inköpare
  • Tfn 0570-816 91
Mer information