Lyssna på sidan Lyssna

Ordningsregler

Man som går med två hundar

I Arvika kommun finns allmänna lokala ordningsföreskrifter med bestämmelser kring allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. I ordningsföreskrifterna finns bland annat med regler kring:

 • Lastning av varor
 • Schakning, grävning
 • Störande buller
 • Containrar
 • Markiser, flaggor och skyltar
 • Adressnummer
 • Affischering
 • Högtalarutsändning
 • Förtäring av alkohol
 • Ambulerande försäljning
 • Bad och camping
 • Hundar
 • Hästar
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • Avgift för att använda offentlig plats
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Det finns också lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun (som ingår i kommunens avfallsplan) samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I den senare finns regler kring bland annat:

 • Avloppsanordning och annan toalett än wc
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Eldning

Ordningsföreskrifterna ingår i kommunens författningssamling. Du har hittar länkarna i länkrutan "Mer information".

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika

 • Cecilia Lundqvist Hahne
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-816 20