Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 16 januari  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 Föredragningslista 

1
Behovsutredning för Miljöstaben, 2018 - 2020
MN 2018/1

2
Tillsynsplan för Miljöstaben, 2018 - 2020
MN 2018/2

3
Tillsynsplan Bygglovsavdelningen
MN 2017/167-100

4
Tillsynsplan Räddningstjänsten
MN 2017/169-100

5
Björkenäs 2:1 - klagomål på dagvattenhantering inom detaljområde Björkenäs MN 2017/99-420

6
Åstenäs 1:93 Bygglov hotell
MN 2018/20

7
Uthoppet 1 Bygglov industribyggnad
MN 2018/23

8
Öjerud 1:36 Strandskyddsdispens
MN 2018/21

9
Finnebäck 1:72 Strandskyddsdispens
MN 2018/22

10
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2018
MN 2018/14

11
Anmälningsärenden Miljöstaben 2018
MN 2018/15

12
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2018/16

13
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2018/19


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-10
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27