Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 11 april  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 

Föredragningslista

1
Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnden 2016
MN 2017/55-042

2
Remiss Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar.
MN 2017/54

3
Edane 1:343 förhandsbesked enbostadshus
MN 2017/56

4
Öjerud 1:45 Strandskyddsdispens
MN 2017/57

5
Bogen 1:61 Strandskyddsdispens
MN 2017/58

6
Glava-Spässerud 1:60 Strandskyddsdispens
MN 2017/59

7
Norra Klässbol 1:255 Strandskyddsdispens
MN 2017/60

8
Töresbol 1:120 Strandskyddsdispens
MN 2017/61

9
Trotakan 1:75 bygglov enbostadshus
MN 2017/62

10
Backsjöbotten 1:92 Bygglov enbostadshus
MN 2017/63

11
Överläraren 3 Tillbyggnad skolbyggnad
MN 2017/64

12
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN 2017/3

13
Anmälningsärenden Miljöstaben 2017 
MN 2017/4

14
Anmälningsärenden Bygglovenheten
MN 2017/5-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänst
MN 2017/6-100

16
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2017/9

 Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Evelina Lilja
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20