Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 10 april  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 Föredragningslista 

1
Älgå-Stubberud 1:20 Strandskyddsdispens
MN 2018/65

2
Älgå-Stubberud 1:24 Strandskyddsdispens
MN 2018/66

3
Slobyn 1:8 Strandskyddsdispens
MN 2018/67

4
Östra Brevik 1:75 Strandskyddsdispens
MN 2018/69

5
Edane 1:317 Bygglov virkestork
MN 2018/70

6
Generatorn 1 Bygglov enbostadshus
MN 2018/72

7
Allstakan 1:41 Bygglov tillbyggnad
MN 2018/71

8
Allstakan 1:41 Byggsanktionsavgift
MN 2018/61

9
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben
2018 MN 2018/14

10
Anmälningsärenden Miljöstaben
2018 MN 2018/15

11
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2018/17-100

12
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2018/18-100

13
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2018/16

14
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2018/19


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27