Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 14 mars  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 

Föredragningslista

1
Internkontroll 2017
MN 2017/11

2
Rackstad 2:128 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (reningsverk och markbädd med biomoduler)
MN 2017/38

3
Rackstad 2:30, MK Team Westom, flytt av fem träningstillfällen under 2017
MN 2017/39

4
Kontrollplan för livsmedel 2017-2019 Arvika kommun
MN 2017/41

5
Spejaren 1 Bygglov enbostadshus
MN 2017/42

6
Björken 11 Bygglov enbostadshus
MN 2017/43

7
Posten 1 Bygglov flerbostadshus
MN 2017/44

8
Niten 1 Bygglov industribyggnad
MN 2017/45

9
Långtradaren 9 Bygglov kallager
MN 2017/46

10
Öjerud 1:29 Strandskyddsdispens
MN 2017/47

11
Halvardsnäs 2:1 förhandsbesked bostadshus
MN 2017/48

12
Stavnäs-Brandsbol 1:5 förhandsbesked fritidshus
MN 2017/50

13
Bålgård 2:74 förhandsbesked fritidshus
MN 2017/49

14
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN 2017/3

15
Anmälningsärenden Miljöstaben 2017 
MN 2017/4

16
Anmälningsärenden Bygglovenheten
MN 2017/5-100

17
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2017/9Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Evelina Lilja
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20