Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 9 maj  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 

Föredragningslista

1
Fiskevik 4:4 – yttrande till Mark- och miljödomstolen i överklagat ärende avseende buller
MN 2017/83-100

2
Öjerud 1:33 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (reningsverk och markbädd med infiltrationsmoduler)
MN 2017/81

3
Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för intern kontroll till och med tertial 1 år 2017
MN 2017/76-100

4
Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner till och med tertial 1 år 2017
MN 2017/77-100

5
Kroppstad 1:19 Strandskyddsdispens
MN 2017/82

6
Spanaren 1 Bygglov enbostadshus
MN 2017/84

7
Tullen 3 Förhandsbesked affärshus
MN 2017/85

8
Vägmästaren 12 Bygglov
MN 2017/86

9
Glava-Spässerud 1:60 Bygglov fritidshus
MN 2017/87

10
Bryggaren 6 Dispens från hisskrav
MN 2017/88


11
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN 2017/3

12
Anmälningsärenden Miljöstaben 2017 
MN 2017/4

13
Anmälningsärenden Bygglovenheten
MN 2017/5-100

14
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänst
MN 2017/6-100

15
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2017/9

 Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Evelina Lilja
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20