Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 12 september  2017  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

 

Föredragningslista

 

1
Verksamhetsplan 2018-2020 Myndighetsstaben
MN 2017/110-100

2
Tullen 3 Bygglov för tillbyggnad
MN 2017/116

3
Rådjuret 2 Bygglov för enbostadshus
MN 2017/117

4
Grävlingen 3 Bygglov för enbostadshus
MN 2017/118

5
Spanaren 3 Bygglov för enbostadshus
MN 2017/119

6
Ny Kyrkebol 1:21 Strandskyddsdispens
MN 2017/121

7
Fröbol 1:97 Strandskyddsdispens
MN 2017/122

8
Bosebyn 1:75 Strandskyddsdispens
MN 2017/78

9
Västra Hungvik 1:17 Förhandsbesked fritidshus
MN 2017/120

10
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN 2017/3

11
Anmälningsärenden Miljöstaben 2017
MN 2017/4

12
Anmälningsärenden Bygglovenheten
MN 2017/5-100

13
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2017/6-100

14
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2017/9-100 Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27