Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdag den 31 maj 2017 kl. 13.00

Plats: Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista

1
Delårsbokslut 1, 2017
KS 2017/719-042

2
Budgetuppföljning Individ- och familjeomsorgen tertial 1 2017
KS 2017/430-042

3
Information från förskoleverksamheten

4
Medborgarförslag om Arvika kommuns migrationspolitik
KS 2017/462-008

5
Anmälningsärenden
KS 2017/14-100

 


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-24
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Evelina Lilja
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20