Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 21 februari 2018 kl 13.00.

Föredragningslista

1 Verksamhetsuppföljning, Lärande och stöd
KS 2018/3
2 Uppföljning av internkontrollplan 2017
KS 2018/221
3 Årsredovisning 2017, Lärande och stöd
KS 2018/40
4 Förslag till fördelning av medel i reinvesteringsbudget Lärande och stöd
KS 2018/217
5  Remiss om Alkoholreklam i sociala medier, SOU 2017:113 
KS 2018/215
6 Rapport digital signering 
KS 2017/958
7 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2017 
KS 2017/686
8 Anmälningsärenden 
KS 2018/14Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-21
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anneli Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79