Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdag den 22 mars  2016 kl. 13.00

Plats: Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista

1
Besök av elever från Solbergagymnasiet

2
Verksamhetsuppföljning
KS 2017/3

3
Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet, dnr U2017/00057/S - Remiss av betänkandet - Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, SOU 2016:94
KS 2017/304-610

4
Upptagningsområde Edane skola
KS 2017/401-611

5
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats år 2016
KS 2017/410-624

6
Budgetuppföljning IFO
KS 2017/430-042

7
Förslag till ersättning till dagbarnvårdare enskild verksamhet år 2017
KS 2017/424-100

8
Information från verksamheten

9
Anmälningsärenden
KS 2017/14-100Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Evelina Lilja
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20