Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: 2017-06-12 klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Delårsrapport 1 avseende första tertialet 2017
KS 2017/719-042


Information från Tillståndsenheten


Tillsynsärende - Orientaliska Livs och Grönt 
KS 2017/733-702


Tillsynsärende - Nya Dottevikshallen 
KS 2017/732-702


Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland - Landstinget i Värmland 
KS 2017/279-106


Ansökan om planbesked - Norra Klässbol 1:224 och 1:225
KS 2017/325-214


Upprustning av samlingslokaler 2017 
KS 2017/745-805

8
Ansökningar om särskilt bidrag 2017 
KS 2017/768-805

9
Ansökan om bidrag- Glafsfjordens musikfestival – musik vid värmländska fjorden 17-20 januari 2018 
KS 2017/743-805

10
Ingående av hyresavtal gällande Integrationscenter 
KS 2017/785-130

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21