Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 27 november 2017, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


VA-taxa ny konstruktion, VA-avgifter 2018
KS 2017/1338-350


Revidering utav Myndighetsnämndens reglementen 
MN 2017/142

3 KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet 
KS 2017/242-007


Upphävande av del av detaljplan för Glava Kyrkby  
KS 2017/440-214


Exploateringsmark för verksamheter, Lycke, Arvika KS
2017/666-250


Demokratiprojekt HUVA 
KS 2017/1309-100


Tillsynsärende med stöd av Tobakslagen § 20 - varning 
KS 2017/1248-702


Sammanträdesdagar 2018 
KS 2017/1061-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20