Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: 2017-03-20 klockan 8.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2017 
KS 2017/392-101

2
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2017 
KS 2017/393-101


Medborgarförslag om att få fler ungdomar och arbetslösa i arbete 
KS 2016/947-008

4
Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr A 866-17 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
KS 2016/1495-104

5
Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr A 867-17 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
KS 2015/1245-104

6
Försäljning av tomt på Fallebergets verksamhetsområde 
KS 2016/1316-253

7
Remiss angående Naturvårdsverkets förslag om åtgärder för minskad nedskräpning 
KS 2016/1443-430

8
Tillståndsenhetens rapport över genomförd tillsyn av alkoholservering samt folköls- och tobaksförsäljning 2016 
KS 2017/422-702

9
Tillsynsplan 2017 Tillståndsenheten 
KS 2017/423-702

10
Ansökan om att återfå serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. Ansökan avser även ändrad och ökad serveringsyta enligt 8 kap. 14 § alkohollagen, Karl XII:s Café 
KS 2011/426-702

11
Ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, Grillhuset 
KS 2016/1496-702

12
Ansökan om extra föreningsstöd efter brand i stuga Vassvika, Friluftsfrämjandet Arvika 
KS 2017/291-805

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21