Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 12 februari 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2018/5-042


Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen 
KS 2018/1-042


Miljööverenskommelser 2018-2020 
KS 2017/1441-400


Region Värmland, dnr RV2016-22 - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland 
KS 2017/571-530


Motion om remissförfarande inom Vård och omsorg 
KS 2017/1284-009


Motion om sänkning av åldersgränsen på simhallens gym 
KS 2017/1515-009


Medborgarförslag om att låta barn och unga som blivit uppskrivna i ålder under asylprocessen få bo kvar på sitt boende under handläggningstiden 
KS 2017/724-008


Medborgarförslag om Arvika kommuns migrationspolitik  
KS 2017/462-008


Medborgarförslag om ett utegym vid Prästängens motionsspår 
KS 2017/1215-008

10 
Preliminär gymnasiesärorganisation 2018-2019 
KS 2018/71-612

11 
Utredning av skolorganisationen i området Jössefors - Sulvik 
KS 2017/1128-610

12 
Vattenförvaltningsplan för Arvika kommun 2018 
KS 2018/77-430

13 
Vattenmyndigheterna, dnr 537–15992–17 - Årliga rapporteringen av genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
KS 2018/67-430

14 
Val av ledamot till Kommunledningsutskottet 
KS 2018/190-101

15 
Val av ledamot till Utskottet lärande och stöd 
KS 2018/191-101

16 
Val av ersättare till Utskottet lärande och stöd 
KS 2018/192-101

17 
Val av ersättare till Utskottet vård och omsorg 
KS 2018/193-101

18 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

19 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2018/84-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20