Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: 2017-06-12 kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2017/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen
KS 2107/1-042

3
Delårsrapport 1 avseende första tertialet 2017
KS 2017/719-042

4
EU-rapport - Välfärdens teknologi


Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan 
KS 2017/523-210


Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland - Landstinget i Värmland
KS 2017/279-106


Medborgarförslag om att anpassa stadstrafikens tidtabeller med tågens avgångs- och ankomsttider 
KS 2017/387-008


Medborgarförslag om att uppmärksamma idrottshistoriska platser i kommunen 
KS 2016/1396-008

9
Medborgarförslag om att bygga en portal från bakgården vid Konsthallen 
KS 2016/653-008

10 
Ej verkställda beslut kvartal 1, 2017 
KS 2017/686-700

11
Region Värmland, dnr RV2016-22 - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland 
KS 2017/571-530

12
Försäljning av tomtmark, del av Arvika-Vik 2:3 
KS 2017/685-253

13
Anmälningsärenden 
KS 2017/12-100

14
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2017/697-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21