Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 9 april 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport 
KS 2018/5-042

2
Årsredovisning 2017
KS 2018/40-042

3
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2018 
KS 2018/297-101

4
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2018 
KS 2018/298-101

5
Motion om privat byggnation och drift av nytt särskilt boende och trygghetsboende i Arvika
KS 2017/1406-009

6
Motion om anordnandet av fruktlundar och stadsodlingar 
KS 2017/1514-009

7
Motion om verksamheten vid överförmyndarnämnden 
KS 2017/1402-009

8
Motion om början med 6 timmars arbetsdag
KS 2017/203-009

9
Medborgarförslag om bro över järnvägen 
KS 2017/1245-008

10
Medborgarförslag om att belysa stugor och träd på Sågudden
KS 2017/946-008

11
Medborgarförslag om separata laddstationer för elbilar som inte inkräktar på de parkeringsplatser som finns i kommunen 
KS 2017/1472-008

12
Medborgarförslag om försöksverksamhet med praktisk utbildning 
KS 2017/486-008

13
Näringslivsstrategi 2018-2020 
KS 2018/331-140

14
Bredbandsstrategi 2018-2020 
KS 2018/290-534

15
Landstinget i Värmland, dnr LK/180217 - Samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen 
KS 2018/282-106

16
Fastighetsreglering - Rådane 1:103 till Rådane 1:106 
KS 2018/387-254

17
Palmvikens handelsområde. Solbergastaden 1:4 och 1:5 
KS 2018/361-260

18
Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning 
KS 2018/378-002

19
KPMG och Kommunrevisionen - Granskning av fysisk planering 
KS 2018/203-007

20 
KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänsten 
KS 2018/204-007

21
KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning av samverkan kring missbruksvård 
KS 2018/323-007

22
Information om kommunrevisionens beslutade granskningar under 2018 
KS 2018/375-007

23
Uppföljning av Interkontrollplan 2017 
KS 2018/221-100

24
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 
KS 2018/313-100

25
Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019 
KS 2017/1152-612

26
Reviderat skolskjutsreglemente Arvika kommun 
KS 2018/346-623

27 
Organisation dataskydd 
KS 2017/344-100

28 
Torsby kommun - Vindbruksplan 2018 
KS 2018/329-370

29 
Årsstämman i Arvika Stadshus AB 

30
Anmälningsärenden
KS 2018/12-100

31
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2018/359-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20