Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 4 december 2017, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2017/5-042


Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen
KS 2017/1-042


EU-rapport
KS 2017/39-106


VA-taxa ny konstruktion, VA-avgifter 2018 
KS 2017/1338-350


Revidering Myndighetsnämndens reglementen 
MN 2017/142


Motion om att Arvika kommun utreder möjligheterna att införa serviceassistenter inom hemsjukvården 
KS 2017/836-009


Motion om fler simlektioner som förebyggande åtgärd mot drunkningsolyckor 
KS 2017/1020-009


Motion om utveckling av kommunpolisen 
KS 2017/881-009


Ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 
KS 2017/686-700

10 
KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning avseende ägarstyrning 
KS 2017/1058-007

11 
KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet 
KS 2017/242-007

12 
Reviderad kostpolicy 
KS 2017/798-622

13 
Upphävande av del av detaljplan för Glava Kyrkby  
KS 2017/440-214

14
Exploateringsmark för verksamheter, Lycke, Arvika 
KS 2017/666-250

15 
Förslag på ersättning till Estetiska skolan, Arvika för gymnasieskolan kalenderåret 2018 
KS 2017/1303-612

16 
Förslag på ersättning till fristående skolor och interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2018 
KS 2017/1304-612

17 
Anmälningsärenden 
KS 2017/12-100

18 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2017/1346-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20