Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: 2017-03-13 kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2017/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen
KS 2017/1-042

3
Uppföljning av internkontrollplanen 2016 
KS 2017/285-040

4
Internkontrollplan med väsentlighetsanalys och riskanalys 
KS 2017/284-040


Projektorganisation ny skola 
KS 2017/274-610


Eda kommun - Bostadsförsörjningsprogram 2017-2020 
KS 2017/233-214


Uppdrag till Drifts- och servicenämnden, dokument- och ärendehanteringssystem 
KS 2016/290-106


Förslag till ombyggnad och renovering av Ritz, Arken 6 
KS 2016/515-860

9
Dokumenthanteringsplan för Vård och omsorg 
KS 2016/1129-100

10 
Ej verkställda beslut, kvartal 4 2016 
KS 2016/521-700

11
Motion om integration 
KS 2016/1479-009

12
Motion om att lägga ut mer kommunal verksamhet på entreprenad 
KS 2016/1312-009

13
Medborgarförslag om högstadieskola 
KS 2016/1252-008

14
Medborgarförslag om kompetensinventering bland nyanlända 
KS 2016/1355-008

15
Medborgarförslag om att staket behövs vid lekparken i stadsparken 
KS 2016/1142-008

16
Medborgarförslag om närproducerade varor under Arvika marknad 
KS 2016/1110-008

17
Medborgarförslag om cykelprojekt 
KS 2016/1326-008

18
Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 596-17 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
KS 2015/1245-104

19
Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr A 628-17 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
KS 2016/1495-104

20
Anmälningsärenden 
KS 2017/12-100

21
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2017/273-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21