Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: 2017-05-15 kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2017/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen
KS 2107/1-042

3
Uppföljning av miljöstrategins energimål samt information om miljööverenskommelser

4
Organisation dataskydd
KS 2017/344-100


KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 
KS 2017/362-007


KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med sjukfrånvaro 
KS 2017/235-007


Reviderad bolagsordning för ALMAB 
KS 2017/407-107


Sveriges Kommuner och Landsting, SKL - Erbjudande om delägarskap i Inera 
KS 2017/464-100

9
Kommunövergripande plan våld i nära relationer 
KS 2017/534-750

10 
Medborgarförslag om att Arvika kommun tillhandahåller en laglig graffittivägg 
KS 2016/1101-008

11
Medborgarförslag om dialoggrupp angående flera samhällsproblem vid Shell-macken 
KS 2017/170-008

12
Medborgarförslag om digitala informationstavlor vid infarterna till Arvika 
KS 2016/977-008

13
Begäran om en kompletterande logotype 
KS 2017/669-107

14
Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018 
KS 2016/925-612

15
Inackorderingstillägg läsåret 2017-18 
KS 2017/549-623

16
Verksamhetslokaler för grundskolan 
KS 2017/470-611

17
Kvalitet särskilt boende 
KS 2017/541-730

18
Kompetenskrav vård och omsorg 
KS 2017/543-730

19
Anmälningsärenden 
KS 2017/12-100

20
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2017/578-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21