Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: 2017-09-11 kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2017/5-042


EU-rapport information om Växtlust Leader 
KS 2017/39-106


Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen 
KS 2017/1-042


Värmlands läns kalkningsförbund - Årsredovisning 2016 
KS 2017/532-430


Arvika-Eda samordningsförbund - Årsredovisning 2016, revisionsberättelse samt revisionsrapport 
KS 2017/863-042


Verksamhetsberättelse 2016 - Partier. Redovisning av partistöd 
KS 2017/832-101


Byte av rörbro Styckåsvägen 
KS 2017/1029-311


Motion om att utreda förutsättningar för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för personalen inom Arvika kommuns äldreomsorg 
KS 2016/559-009


Motion om samordning av brottsförebyggande arbete inom Arvika kommuns förvaltningar 
KS 2017/879-009

10 
Regeringskansliet - Miljö- och energidepartementet - Remiss - Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? 
KS 2017/834-430

11
Region Värmland, dnr RV2016-471 - Remiss - Länstransportplan för Värmlands län 2018-2029 
KS 2017/860-530

12 
Region Värmland - Remiss - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 
KS 2017/667-730

13 
Upphävande av del av detaljplan, för fastighet Sulvik 10:1 
KS 2016/1124-214

14 
Riktlinjer för tilläggsbelopp till enskild pedagogisk verksamhet samt till fristående förskolor 
KS 2017/895-713

15 
Riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående grundskolor, grundsärskolor och fritidshem 
KS 2017/896-611

16 Riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
KS 2017/897-612

17 Val av ersättare i Kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd 
KS 2017/720-101

18 Anmälningsärenden 
KS 2017/12-100

19 Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2017/952-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-31
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 20