Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen
måndagen den 26 juni, kl 19.00

 

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2017/23-101

2
Interpellationsdebatt om policy för nattgäster på särskilt boende, Börje Wahlund (M)
KS 2017/25-101

3
Enkla frågor

4
Delårsrapport 1 avseende första tertialet 2017
KS 2017/719-042

5
Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan
KS 2017/523-210

6
Medborgarförslag om att anpassa stadstrafikens tidtabeller med tågens avgångs- och ankomsttider
KS 2017/387-008

7
Medborgarförslag om att uppmärksamma idrottshistoriska platser i kommunen
KS 2016/1396-008

8
Medborgarförslag om att bygga en portal från bakgården vid Konsthallen
KS 2016/653-008

9
Ej verkställda beslut kvartal 1, 2017
KS 2017/686-700

10
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fritidshus för Arvika Åstenäs 1:75
KS 2017/782-246

11
Motion om att Arvika kommun utreder möjligheterna att införa serviceassistenter inom hemsjukvården, Gert Raiml (V), remiss
KS 2017/836-009

12
Val av ny kommunrevisor efter Jarl Bryntesson (L)
KS 2017/466-101

13
Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland - Landstinget i Värmland, KS beslut för kännedom
KS 2017/279-106

14
Region Värmland, dnr RV2016-22 - Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland, KS beslut för kännedom
KS 2017/571-530


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94