Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 mars 2017 kl 16.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, Arvika. Kallelse och handlingar hittar du nedan:

 

1 Allmänpolitisk debatt inför budgetarbetet
KS 2017/420-041

2 Allmänhetens frågestund
KS 2017/23-101

3 Interpellationsdebatt
KS 2017/25-101

4 Enkla frågor
KS 2017/24-101

5 Beslut om ny förskola i Dottängen
KS 2017/288-713

6 Motion om integration, Gert Raiml (V)
KS 2016/1479-009

7 Motion om att lägga ut mer kommunal verksamhet på entreprenad, Mona Smedman (C) och Andreas Strandberg (C)
KS 2016/1312-009

8 Medborgarförslag om högstadieskola, Erik Torstensson
KS 2016/1252-008

9 Medborgarförslag om kompetensinventering bland nyanlända, Sara Falkstad med flera
KS 2016/1355-008

10 Medborgarförslag om närproducerade varor under Arvika marknad, Paula R. Skaanes
KS 2016/1110-008

11 Medborgarförslag om cykelprojekt, Jarl Axelsson
KS 2016/1326-008

12 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för bostadshus Vissle 1:83
KS 2017/353-246

13 Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för bostadshus Långvak 3:225
KS 2017/354-246

14 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Parken 1
KS 2017/374-246

15 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fritidshus Högvalta 1:273
KS 2017/217-246

16 Remissvar angående bildande av Regionkommun Värmland
KS 2017/279-106

17 Medborgarförslag om att asfaltera cirkusplatsen, Ulla Nylander, remiss
KS 2017/383-008

18 Medborgarförslag om att anpassa stadsbussarnas tidtabeller med tågens avgångs- och ankomsttider, Sigbrith Martinsson, remiss
KS 2017/387-008

19 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2016
KS 2016/521-700

20 Kommunstyrelsens beslut gällande staket vid lekparken i stadsparken KS 2016/1142-008

21 Val av ny ledamot till Kommunstyrelsen, Arbetslöshetsnämnden och Civilförsvarsnämnden efter Johan Andersson (MP)

KS 2017/299-101

22 Val av ny ersättare till Namnberedningen efter Johan Andersson (MP)

KS 2017/299-101

23 Val av ny suppleant till Arvika Kommunnät AB efter Johan Andersson (MP)KS 2017/299-101

24 Val av ny suppleant till Arvika Lokal och Mark AB efter Johan Andersson (MP)

KS 2017/299-101

25 Val av ny suppleant till Arvika Stadshus AB efter Johan Andersson (MP) 
KS 2017/299-101

26 Val av ny suppleant till Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri efter Johan Andersson (MP)
KS 2017/299-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-21
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Caroline Engström
  • Assistent
  • Tfn 0570-816 25