Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen
måndagen den 25 september, kl 19.00

 

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2017/23-101

2
Interpellationsdebatt
KS 2017/25-101

3
Enkla frågor
KS 2017/24-101

4
Värmlands läns kalkningsförbund - Årsredovisning 2016
KS 2017/532-430

5
Arvika-Eda samordningsförbund - Årsredovisning 2016, revisionsberättelse samt revisionsrapport
KS 2017/863-042

6
Verksamhetsberättelse 2016 - Partier. Redovisning av partistöd
KS 2017/832-101

7
Fastställande av valdistrikt
VN 2017/2-100

8
Byte av rörbro Styckåsvägen
KS 2017/1029-311

9
Motion om att utreda förutsättningar för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för personalen inom Arvika kommuns äldreomsorg
KS 2016/559-009

10
Motion om samordning av brottsförebyggande arbete inom Arvika kommuns förvaltningar
KS 2017/879-009

11
Val av ny ersättare till Kommunstyrelsen (S)
KS 2017/1087-101

12
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för bostadshus för Björkenäs 2:1
KS 2017/1010-246

13
Ansökan och förslag till nytt gatunamn Södra Torggatan
KS 2017/1011-246


14
Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för bostadshus för Mangskogs-Fjäll 1:193
KS 2017/1012-246

15
Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för bostadshus för Ränkesed 1:120
KS 2017/1013-246

16
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för bostadshus för Kälkesrud 2:1
KS 2017/1014-246

17
Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för bostadshus för Edane 1:343
KS 2017/1015-246

18
Medborgarförslag om upprustning av grusplan
KS 2017/1076-008

19
Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige 2018
KS 2017/1061-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94