Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 23 april 2018 kl. 19.00.


Allmänhetens frågestund
KS 2018/23-101

2
Interpellationsdebatt
KS 2018/25-101

3
Enkla frågor
KS 2018/24-101

4
Årsredovisning 2017
Birgitta Jansson, ekonomichef
KS 2018/40-042


Hjälpmedelsnämnden i Värmland, årsredovisning för 2017
KS 2018/36-730

6
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2018
KS 2018/297-101

7
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2018
KS 2018/298-101
 

Motion om privat byggnation och drift av nytt särskilt boende och trygghetsboende i Arvika
KS 2017/1406-009


Motion om anordnandet av fruktlundar och stadsodlingar
KS 2017/1514-009

10
Motion om verksamheten vid överförmyndarnämnden
KS 2017/1402-009

11
Motion om början med sex timmars arbetsdag
KS 2017/203-009

12
Medborgarförslag om bro över järnvägen
KS 2017/1245-008

13 
Medborgarförslag om att belysa stugor och träd på Sågudden
KS 2017/946-008

14
Medborgarförslag om separata laddstationer för elbilar som inte
inkräktar på de parkeringsplatser som finns i kommunen
KS 2017/1472-008

15
Medborgarförslag om försöksverksamhet med praktisk utbildning
KS 2017/486-008

16
Näringslivsstrategi 2018-2020
KS 2018/331-140

En reviderad upplaga av näringslivsstrategin kommer senare

17
Bredbandsstrategi 2018-2020
KS 2018/290-534

18
Fastighetsreglering - Rådane 1:103 till Rådane 1:106
KS 2018/387-254

19
Motion om införande av Örebromodellen vid upphandlingar i de kommunala bolagen för ökad social hållbarhet, remiss
KS 2018/463-009

20
Motion - Svea över 100 år som biograf och viktig i Arvikas kulturliv. Ökat kommunalt stöd stärker kulturen, remiss
KS 2018/436-009

21
KPMG och Kommunrevisionen - Granskning av fysisk planering, för kännedom
KS 2018/203-007

22
KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänsten, för kännedom
KS 2018/204-007

23
KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning av samverkan kring missbruksvård, för kännedom
KS 2018/323-007

24
Revisionsrapport över årsredovisning 2017
KS 2018/502-007

25
Medborgarförslag om ny högstadieskola, remiss
KS 2018/526-008

Handlingar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-17
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94