Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen

måndagen den 29 januari 2018 kl. 19.00.Allmänhetens frågestund 
KS 2018/23-101


Enkla frågor 
KS 2018/24-101


Interpellation om överförmyndarnämndens verksamhet 
KS 2017/25-101


Interpellation om nyttjande av statbidrag för ökat bostadsbyggande 
KS 2017/25-101


Interpellation om Arvika kommuns organisation 
KS 2017/25-101


Utbetalning av kommunalt partistöd för 2018 
KS 2018/59-104


Handlingsplan våldsbejakande extremism 
KS 2017/1387-100


Inriktning om gemensam överförmyndarnämnd med Eda kommun 
KS 2017/1185-100


Ungdomsråd i Arvika 
KS 2017/1378-100

10 
Tillsynsavgifter för e-cigaretter och elektroniska påfyllnadsbehållare 
KS 2017/1423-100

11 
Rutin kring hot och våldsituationer - förtroendevalda 
KS 2017/1385-100

12 
Motion om att anordna utrymmen på skolorna där eleverna kan förvara och värma mat 
KS 2017/786-009

13 
Motion om våldsbejakande extremism 
KS 2017/1254-009

14 
Medborgarförslag om julbelysning i centrum 
KS 2017/1234-008

15 
Medborgarförslag om att återställa bron över Viksälven 
KS 2017/1197-008

16 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Mötterud till Vik 
KS 2017/1235-008

17 
Val av ny ledamot till Arvika Fastighets AB efter Stefan Jonsson (S) 
KS 2017/1435-101

18 
Val av ny ersättare till Kommunstyrelsen, Arbetslöshetsnämnden och Civilförsvarsnämnden efter Stefan Jonsson (S) 
KS 2017/1435-101

19 
Val av ny ledamot till Kommunstyrelsen, Arbetslöshetsnämnden och Civilförsvarsnämnden efter Gert Raiml (V) 
KS 2017/1470-101

20 
Val av ny ledamot till Valberedningen efter Gert Raiml (V) 
KS 2017/1470-101

21 
Avsägelse av uppdrag, Anna Karlsson Gurnett (S) 
KS 2018/97-101

22 
Avsägelse av uppdrag, Cecilia Mtuya (S) 
KS 2018/98-101

23 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Stefan Jonsson (S), ny ledamot är Göran Andersson (S), ny ersättare är Sofia Erlandsson (S) 
KS 2018/105-101

24 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Gert Raiml (V), ny ledamot är Kersti Lundin (V), ny ersättare är Maria Strand (V) 
KS 2018/106-101

 

Handlingar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-19
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94