Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen
måndagen den 29 maj, kl 19.00

 

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2017/23-101

2
Interpellationsdebatt
KS 2017/25-101

3
Enkla frågor

4
Delårsrapport Kommunfullmäktiges framtidsgrupp
KS 2017/42-101

5
Kommunövergripande plan våld i nära relationer
KS 2017/534-750

6
Försäljning av fastigheten Norra Klässbol 1:77,
f d Lanthandeln i Klässbol
KS 2015/1366-252

7
Reviderad bolagsordning för ALMAB
KS 2017/407-107

8
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL - Erbjudande om delägarskap i Inera
KS 2017/464-100

9
Medborgarförslag om att Arvika kommun tillhandahåller en laglig graffitivägg
KS 2016/1101-008

10
Medborgarförslag om dialoggrupp angående flera samhällsproblem vid Shell-macken
KS 2017/170-008

11
Ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för bostadshus Västra Sund 2:221
KS 2017/693-246

12
Ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för bostadshus Långvak 3:230
KS 2017/691-246

13
Förslag till namn på nytt kvarter
KS 2017/694-246

14
Medborgarförslag om att låta barn och unga som blivit uppskrivna i ålder under asylprocessen få bo kvar på sitt boende under handläggningstiden, remiss
KS 2017/724-008

15
Interpellation om policy för nattgäster på särskilt boende, Börje Wahlund (M), remiss
KS 2017/25-101

16
Medborgarförslag om att lägga Jössefröjda på Sveriges nationaldag, remiss
KS 2017/757-008

17
Avsägelse av uppdrag - Carina Bönström (S)
KS 2017/720-101

18
Valbarhetshinder, Jan Persson (KD)
KS 2017/747-101

19
KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, för kännedom
KS 2017/362-007

20
KPMG AB och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med sjukfrånvaro, för kännedom
KS 2017/235-007

21
Medborgarförslag om digitala informationstavlor vid infarterna till Arvika, för kännedom
KS 2016/977-008

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-05-19
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94