Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 28 mars kl 8.00. 
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2017/1-100

4
VD-rapport 2017
AT 2017/2-100

5
VA-avgifter 2018
AT 2017/52-040

6
Renhållningsavgifter 2018
AT 2017/53-040

7
Revidering investeringsbudget 2017
AT 2017/57-040

8
Årsredovisning 2016
AT 2017/54-042

9
Internkontrollplan 2017
AT 2017/42-100

10
10-årig investeringsplan
AT 2017/56-040

11
Information aktuella händelser
AT 2017/3-100

12
Övriga frågor

13
Nästa styrelsemöte 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-21
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27