Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 29 mars 2017 kl 08:00
Plats:Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplananden 5 671 81 Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AFA 2017/1-100

4
VD-rapport 2017
AFA 2017/2-040

5
Årsredovisning 2016
AFA 2017/27-042

6
Internkontrollplan 2017
AFA 2017/10-100

7
Investering Dottängen förskola
AFA 2017/11-100

8
Försäljning del av Arvika Lövås 1:89
AFA 2017/20-253

9
Strategisk plan 2018-2020
AFA 2017/24

10
Regler för nedskrivning
AFA 2017/25-100

11
Information om hyresförhandling
AFA 2017/26-100

12
Övriga frågor
AFA 2017/14-100

13
Nästa sammanträdeSidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-28
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27