Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: torsdagen den 28 september 2017 kl 08:00
Plats: Repslagarn, ANC (Arvika Näringslivscentrum) Strandvägen 2, 671 29 Arvika


Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AFA 2017/1-100

4
VD rapport
AFA 2017/2-040

5
Delårsbokslut T2
AFA 2017/57-042

6
Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018
AFA 2017/58-040

7
Investering utbyggnad. Stadshuset
AFA 2017/59-287

8
Övriga frågor

9
Nästa sammanträde

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27