Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 22 november 2017 kl 08:00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika


Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AFA 2017/1-100

4
VD-rapport 2017
AFA 2017/2-040

5
Attestinstruktion uppdatering
AFA 2017/68-100

6
Investering förskolemoduler
AFA 2017/65-100

7
Investering Ritz, Fastigheten Arken
AFA 2016/107-220

8
Sammanträdestider 2018
AFA 2017/62

9
Verksamhetsbudget avdelningsnivå

10
Ledningsfunktion

11
Övriga frågor

12
Nästa sammanträde

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27