Lyssna på sidan Lyssna

Nätverk och vänorter

Vänortssamarbetet

Kommunens vänorter är Kongsvinger i Norge, Skive i Danmark samt Ylöjärvi i Finland.

Vänortssamarbetet med Skive och Kongsvinger startade redan 1947 genom ett initiativ från Föreningen Norden. Ylöjärvi tillkom 1978 och ersatte då en annan finsk kommun. Syftet med vänortssamarbetet är att utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen i kommunerna inom olika områden.

Det finns ett principprogram som reglerar vänortsutbytet. Till exempel ska varje kommun fungera som värdkommun för ett sammanträffande mellan kommunerna vart fjärde år, då värdkommunen väljer tema och tidpunkt.

Annan samverkan

Kommunen har också avtal om samarbete, främst ungdomsutbyte, med några städer i Europa; Bydgoszcz (Polen), Kragujevac (Serbien), Palodar (Kazakstan), Reggio Emilia (Italien) samt Mannheim (Tyskland).

Ett annat samarbete är ARKO, där elva svensk-norska kommuner ingår.  

Kommunen arbetar även för att minimera klimatförändringarna och har därför skrivit under Borgmästaravtalet. Kommunen har i detta sammanhang även deltagit i nätverket ENPCOM där lokala myndigheter från olika EU-länder redovisat och diskuterat sina lokala erfarenheter av genomförda projekt kring energieffektiviseringar och förnyelsebara energislag. 

Även på hemmaplan arbetar Arvika kommun inom många olika typer av samverkansorganisationer, några exempel är Region Värmland och Västra Värmlandssamarbetet (Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng).

I övrigt pågår ständigt tidsbegränsade samarbetsprojekt både nationellt och internationell inom bland annat utbildning, näringsliv och det sociala området.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-02-04
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95