Lyssna på sidan Lyssna

Detta händer just nu

arbeten i västra sund

2016-04-11

Under mars 2017 avslutades VA-arbetena med att koppla in området Hagviken och söder ut vid Ängsviken. Etapp 3 är därmed klar.

Gång- och cykelvägen mellan infarten till Västra Sund fram till avfarten till Blåsut är också färdig - en sträcka på cirka 3 300 meter med belysning.

Nästa etapp - etapp 4 - innefattar Rösheimsområdet. Vi hoppas kunna starta etapp 4 i augusti 2017. Detta innebär att arbetena kommer att pågå hela hösten samt en bit in på 2018 - troligtvis fram till mars 2018, om allt går enligt vår tidplan. På så sätt minskas trafikproblemen för fastighetsägarna inom området. Samtidigt kommer det nya VA-systemet att vara klart att tas i bruk inför sommarsäsongen 2018. I nuläget är alla fastighetsägare informerade om våra planer med att bygga ett kommunalt VA-system i området Rösheim.

Arvika Teknik AB kommer, under första halvåret 2017, att projektera, informera berörda fastighetsägare, söka nödvändiga tillstånd samt i övrigt förbereda för etapp 4 när det gäller VA i området. Vi kommer även att se på förutsättningarna att ansluta området runt Blåsut. Fastigheterna däromkring är planerade att få kommunalt vatten samt spillvatten under 2018, vissa av dem har redan kommunalt vatten i nuläget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-11