Lyssna på sidan Lyssna

Detta händer just nu

arbeten i västra sund

2016-01-03

Arbetet med resterande delar av etapp 3 i Västra Sund gällande VA-utbyggnaden fortsätter med början den 16 januari 2017. Vi startar vid vår pumpstation vid Länkarnas sommarhem och bygger oss ut mot Kalvnäset samt mot fastigheterna öster därom vid Ängsviken. I detta skede kommer vi att färdigställa åtta stycken förbindelsepunkter. Det innebär i klartext att ytterligare åtta fastigheter har möjlighet att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Tidsramen sträcker sig från den 16 januari 2017 till 31 mars 2017 - därefter hoppas vi att arbetena i etapp 3 är avslutade.

Etapp 4 innefattar Rösheimsområdet och vi hoppas kunna starta etapp 4 i augusti 2017. Detta innebär att arbetena kommer att pågå hela hösten samt en bit in på 2018 - troligtvis fram till den sista februari 2018, om allt går enligt vår tidplan. På så sätt minskas trafikproblemen för fastighetsägarna inom området. Samtidigt kommer det nya VA-systemet att vara klart att tas i bruk inför sommarsäsongen 2018. I nuläget är alla fastighetsägare informerade om våra planer med att bygga ett kommunalt VA-system i området Rösheim.

Arvika Teknik AB kommer, under vintern och våren 2017, att projektera, informera berörda fastighetsägare, söka nödvändiga tillstånd samt i övrigt förbereda för etapp 4 när det gäller VA i området. Vi kommer även att se på förutsättningarna att ansluta området runt Blåsut. Fastigheterna däromkring är planerade att få kommunalt vatten samt spillvatten under 2018, vissa av dem har redan kommunalt vatten i nuläget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Projektledare
  • Kurt Nilsson
  • Tfn 0570-817 54