Lyssna på sidan Lyssna

Dricksvatten

Vattenkran och glas

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ditt dricksvatten får du antingen genom anslutning till ett kommunalt vattenverk, från en gemensamhetsanläggning eller från egen brunn.

Kommunens större vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner som man bör känna till.

Utanför tätorterna har många en egen vattentäkt - en grävd eller borrad brunn. Kommunen ansvarar inte för dricksvattnets kvalitet om du har en egen brunn, men Miljöstaben kan ge råd när det gäller vattenkvaliteten.

Det krävs inget tillstånd för att borra brunn för vanliga hushåll. Om brunnen ska försörja fler än två hushåll är det däremot klassat som vattenverksamhet och ska anmälas till länsstyrelsen.

Det finns också byar där flera hushåll har gått ihop om en gemensam vattentäkt. Fördelen med en gemensam vattentäkt är bland annat att det går att hålla längre avstånd mellan brunnen och avloppsanläggningar och att man kan ha en bättre kontroll på vattnet. För egna brunnar och små samfälligheter gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, medan större anläggningar omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-14
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Felanmälan dygnet runt
 • Tfn 0570-76 40 40

 • Webbplats
 • www.arvikateknik.selänk till annan webbplats

 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46