Lyssna på sidan Lyssna

Översvämningsskydd Arvika stad

Dammprojekt

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes i oktober år 2016 och arbetet med huvuddammen pågår fram till våren år 2018.

Arvika Teknik AB rapporterar här från arbetet med översvämningsskyddet. Du kan också se bilder från projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd.

I länkrutan finns mer information, bland annat tidsplanen och vad som hänt tidigare i projektet.

Detta händer just nu: december 2016-februari 2017

Pålbryggorna sträcker sig nu över hela sundet vilket underlättar för entreprenören som kan köra mellan de båda sidorna.

Arbetet pågår med att bygga en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan bryggorna och att få den tillräckligt tät för att kunna pumpa ur vattnet ur bassängen och bygga dammen i torrhet. Entreprenören börjar med den östra sidan av dammen och fortsätter med den västra sidan efter semestern år 2017.

 

Sundet avstängt 2016-11-07--2017-04-30

Sjöfartsverket stänger den allmänna farleden i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för all sjötrafik under perioden 2016-11-07 till 2017-04-30, med anledning av pågående byggnation av översvämningsskydd för Arvika stad.

Arvika kommun beklagar eventuella problem som orsakas av avstängningen. Möjlighet till alternativ iläggningsplats för båtar under perioden finns på Ingestrands Camping.

Farledsbeteckning: 975
Områdets avgränsning: 59° 37,850´ - 59° 37,750´
Sjöfartsverkets beslut: 16-030066-3

Ansvarig arbetsledare vid sundet: Lars Andersson, Segermo Entreprenad AB, tfn 072-511 40 50.
Frågor om iläggningsramp på Ingestrands camping: Björn Strand, föreståndare, tfn 0570-148 40.


Byggarna

Spärrdammarna på land byggs i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av Karlstadsföretaget Segermo Entreprenad AB och pumpstationen byggs av Purac.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-02-14
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 20. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57

  • Rolf Ränkeskog
  • Projektledare
  • Tfn 0570-816 16