Lyssna på sidan Lyssna

Översvämningsskydd Arvika stad

Dammprojekt

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes i oktober år 2016 och arbetet med huvuddammen pågår fram till våren år 2018.

Arvika Teknik AB rapporterar här från arbetet med översvämningsskyddet. Du kan också se bilder från projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd.

I länkrutan finns mer information, bland annat tidsplanen och vad som hänt tidigare i projektet.

Detta händer just nu: augusti-september 2017

Arbetet fortsätter med att bygga en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan pålbryggorna och att få den tillräckligt tät och stabil för att kunna pumpa ur vattnet ur bassängen och bygga dammen i torrhet. Entreprenören börjar med den östra sidan av dammen och fortsätter sedan med den västra sidan.

Sundet öppet för båttrafik

Från och med den 29 april 2017 är det möjligt att återigen åka båt genom sundet. Arbetet med översvämningsskyddet kommer att fortsätta, men det kommer vara möjligt att passera med båt vid sidan av arbetet, då en sektion i varje pålbrygga öppnas.

Sundet har varit stängt för all passage 7 november 2016 - 28 april 2017 efter beslut från Sjöfartsverket. Vi tackar för visad förståelse under avstängningen och önskar er alla en fin båtsäsong!

Byggarbetsplatsen är avstängd för allmänheten

På förekommen anledning har entreprenören som bygger översvämningsskyddet fått förstärka med ytterligare avspärrningar mot byggarbetsplatsen.

Det finns personer som lockats av möjligheten att kunna passera över pålbryggorna, som anlagts i samband med bygget. Detta är inte tillåtet.

På området sker arbete med stora maskiner och det innebär livsfara att ge sig in i det avspärrade området. Pålbryggorna är heller inte avsedda eller säkert utformade för fotgängare och cyklister, varför passage heller inte är tillåtet när arbetet är avslutat för dagen eller under helger. Så för din egen säkerhet och för dem som arbetar på bygget, respektera förbudet.

Den som är intresserad av att besöka bygget välkomnas till öppet hus på arbetsplatsen senare i höst. Håll utkik efter inbjudan!

Byggarna

Spärrdammarna på land byggs i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av NRC Group och pumpstationen byggs av Purac.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-14
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 20. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57

  • Rolf Ränkeskog
  • Projektledare
  • Tfn 0570-816 16