Lyssna på sidan Lyssna

Samråd och dialog

Planarbete innebär att Arvika kommun ska ha samråd och dialog med länsstyrelsen, angränsande kommuner, Region Värmland och kommunens medborgare. Myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt ska få möjlighet att delta i samrådet.

Samtalsrum för FÖP Hamnen

Det är viktigt med en öppen planprocess med en aktiv dialog mellan kommun och medborgare i strävan efter att ge ökad förståelse, legitimitet och delaktighet. Dialog förs därför i olika sammanhang. Så här ser planen för dialogen ut:

Kammaren - förberedelser för workshopar och event samt arbete med program, arkitektskiss och samrådshandlingar i samarbete med kommunens olika bolag och avdelningar. Kommunledningsutskottet utgör styrgrupp för den fördjupade översiktsplanen med tre politiker utsedda att följa processen på närmare håll.

Verkstan - workshopar med inbjudna deltagare med kunskaper och erfarenheter inom de olika nyckelfrågorna som hjälp med att ta fram program och arkitektskiss. Varje workshop behandlar alla nyckelfrågor och resultatet vid ett tillfälle blir medskick till nästa. Resultatet presenteras via öppet magasin för alla arvikabor.

Öppet magasin - där vi samtalar kring nyckelfrågorna, visar och får respons på arbetet i verkstan med program och arkitektskiss. Tider för samtal kan även bokas för föreningar och skolklasser. Öppet magasin annonseras i tidningen och på kommunens webbplats och kan även förekomma i samband med andra publika arrangemang. Vi har kallat eventen för ”Öppet magasin” efter det första tillfället i maj 2014 som hölls i Dahléns gamla magasin, där företaget Moberg och Hallgren höll till under många år.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-04-12
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Maja Peterson
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-816 35