Lyssna på sidan Lyssna

Biltvätt

När du tvättar bilen är tvättvattnet förorenat av miljöskadliga ämnen som bland annat tungmetaller och olja. Om bilen tvättas på gatan kan föroreningarna rinna ner i dagvattenbrunnar som leder rakt ut i sjöar och vattendrag. Tvätta därför alltid bilen i en fordonstvätt, där vattnet renas innan det släpps ut i avloppsnätet.

Om du tvättar bilen själv, använd då miljömärkta bilvårdsprodukter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-03
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Ann-Christin Karlsson
  • Miljöskyddsinspektör
  • Tfn 0570-827 16