Lyssna på sidan Lyssna

Abonnemang, priser och avtal

Avtal

Nedan finns länkar till gällande avtalsvillkor för respektive kundkategori.

Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 NPDF (pdf, 194.3 kB)
Supplement till NÄT 2012 NPDF (pdf, 73.8 kB)

Konsument

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 KPDF (pdf, 157.9 kB)
Supplement till NÄT 2012 K

PDF
(pdf, 78.9 kB)

Högspänning

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 HPDF (pdf, 169.3 kB)
Supplement till NÄT 2012 H

PDF
(pdf, 71.5 kB)

Priser

Nätavgiften grundas på hur mycket el som kan överföras, samt hur mycket som verkligen har överförts till din elanläggning. Prisutvecklingen på elnättjänsten ska vara stabil och långsiktigt medge kontinuerliga reinvesteringar för att upprätthålla och förbättra leveranssäkerheten. Prisnivån ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med elnätsföretag som har en motsvarande nätstruktur.

Eftersom varje elnätsföretag har monopol inom sitt geografiska område finns det en myndighet, Energimarknadsinspektionen, som ska övervaka att det inte finns någon oskälig prissättning på nättjänster i Sverige.

Säkringskund

Nätavgifter Säkringskund fr o m 2016-04-01PDF (pdf, 235.3 kB)

Nätavgifter Säkringskund fr o m 2017-04-01PDF (pdf, 378 kB)

 

Effektkund

 

Nätavgifter Effektkund 2016PDF (pdf, 128.8 kB)

Nätavgifter Effektkund 2017PDF (pdf, 177 kB)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-08