Lyssna på sidan Lyssna

Hundar och katter

Kattunge

Hundar och katter hör till våra vanligaste husdjur. Äger du en hund eller katt är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar så att de inte blir störda.

Hund

Lagen om tillsyn över hundar lägger hela ansvaret på hundägaren för allt vad hunden kan orsaka. Därför ska du se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människa eller djur.

För allas trevnad glöm inte att plocka upp efter din hund! Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är hundägaren skyldig att plocka upp efter hunden inom detaljplanelagt område. I Arvika och de större tätorterna finns särskilda hundlatriner utplacerade där du kan slänga plastpåsen.

Skällande hundar kan vara en olägenhet enligt miljöbalken. Kontakta i första hand hundägaren. Hjälper inte det kan du kontakta Miljöstaben.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti, det vill säga under den period då naturen är en stor barnkammare, får din hund inte springa lös i marker där det finns vilt, det vill säga djur och fåglar. Under resten av året ska hunden hållas under uppsikt så att den inte ofredar människor eller djur. Särskilda regler gäller i kommunens naturreservat.

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagda område och du får inte ha med din hund på kommunalt skötta badplatser eller på begravningsplatser.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Katt

Du är skyldig att se efter din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter. Kastrera eller sterilisera gärna din katt. Då slipper du överraskningar som fler katter och dessutom blir katten mer hemtam och har inte samma benägenhet att markera sitt revir.

Miljöstaben får ta emot klagomål om lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter. Det har också hänt att katter berett sig en sovplats på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Om du störs av din grannes katt ska du i första hand prata med kattägaren. I de flesta fall vet ägaren inte om att katten stör dig.

Katter som går lösa ska bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår, alternativt vara ID-märkta med synlig tatuering.

ID-märkning ger kattägaren betydligt större möjligheter att få återse en bortsprungen katt. 
 

Bortsprungna katter

Om din katt springer bort eller om du hittar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, telefon 114 14.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-03
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition 0570-817 46

  • Kjell Karlsson
  • Miljöskyddsinspektör
  • Tfn 0570-817 51