Lyssna på sidan Lyssna

Elda utomhus

Gryta över öppen eld utomhus

Eldning sker alltid under eget ansvar. Du får bränna av mark, elda trädgårdsavfall och göra upp lägereld eller valborgsmässoeld, under förutsättning att det inte råder eldningsförbud.

Under gräs- och skogsbrandsäsongen tar SMHI fram brandriskprognoser dagligen för att allmänheten ska få information om det är lämpligt att göra upp eld eller inte. SMHI anger brandriskvärdet i en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar liten brandrisk och 5 motsvarar mycket hög brandrisk. Trots prognosen så måste du alltid ta hänsyn till den väderlek som råder när du tänker elda. Elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial). Då kan lätt branden sprida sig okontrollerat.

Information om den aktuella brandrisken, finns på SMHI:s webbplats eller via ett direktnummer med telefonsvarare.

Tänk efter före:

 • Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning ska släckredskap finnas tillgängliga. Du kan till exempel använda en spade vid lägereldning.
 • Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Trädgårdsavfall, löv eller annat brännbart som pappkartonger, plaster/gummi eller skräp/avfall är olämpligt att eld,a beroende på risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök.
 • Elda i mindre högar för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
 • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
 • Eldning i större omfattning än lägereldning bör inte utföras efter mörkrets inbrott. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma Räddningstjänsten.
 • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!
 • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader - med vinden från bebyggelsen - bör helst vara;

Gräseldning: 15 meter
Eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm): 15 meter
Eldning i större omfattning: 50 meter
Valborgsmässoeldar: 50 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader, eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2016-01-08
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Upplysning eldning utomhus
 • Tfn 054-15 50 15