Lyssna på sidan Lyssna

Hämtning

Hämtning av hushållsavfall

Hushållens avfall hämtas - både av Arvika Teknik AB och via entreprenör - med olika hämtningsintervall i kommunen. Du kan välja hämtning var fjortonde dag eller var fjärde vecka på helårs- eller sommarhämtningsabonnemang (1 maj-30 september).

För att få hämtning var fjärde vecka krävs att du har en varmkompost. Du måste ansöka skriftligt om sådan hämtning.

Om du har hämtning var fjortonde dag kan du välja mellan 190 liters-, 240 liters- och 360 literskärl.  

Kontakta Arvika Teknik AB:s administrativa avdelning för att få veta vilken hämtningsdag som gäller för dig.

Kärlet ska vid tömning vara placerat intill körbar väg (utanför häck, grind eller staket.) Avståndet från vägkant till kärl får inte överstiga två meter. Kärlet ska stå utställt kl 6.00 på tömningsdagen. Tänk då på att det måste finnas fritt utrymme på minst 0,5 meter runt kärlet. Under vintern måste du se till att snön tas bort. Kärlet ska placeras med framsidan ut mot vägen/gatan.

Om du på grund av rörelsehinder eller andra skäl inte kan rulla fram kärlet till vägen, så kan du efter särskild prövning få kärlet hämtat inne på tomten.

Utebliven hämtning kan bero på att behållaren är för full eller för tung (15 kilo är maxgränsen) eller innehåller avfall som kan vålla skada. Kärlet får inte vara så fullt att locket inte går att  stänga helt. Mer information om bestämmelser och taxor som rör renhållning finns i Renhållningsordningen.

Hämtning av grovavfall

Om du har svårt att ta dig till kommunens avfallsanläggning Mosseberg, kan du som åretruntabonnent även få grovsopor (skrymmande avfall, gamla möbler, cyklar, vitvaror etc) hämtade hos dig mot en avgift. Du beställer hämtning helst 14 dagar i förväg. Placera grovsoporna du vill ha hämtade utanför din bostad.

Som grovsopor räknas inte avfall från jordbruksrörelse, byggnadsavfall eller farligt avfall.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-01
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • www.arvikateknik.selänk till annan webbplats

  • Beställning hämtning av grovsopor samt frågor om kärl, hämtdagar
  • Tfn 0570-817 12, 817 11

  • Frågor om missad hämtning
  • Tfn 0570-818 22