Lyssna på sidan Lyssna

Avfallsanläggning Mosseberg

Översiktsbild Mossebergs avfallsanläggning

Kommunens avfallsanläggning heter Mosseberg och ligger strax utanför Arvika vid väg 61 mot Charlottenberg. Här finns en återvinningscentral, en deponi för material som inte kan återanvändas samt Miljömyrans verksamhet för återbruk.

Öppettider 2018

Observera att öppethållande under lördagar och söndagar inte gäller för företag.

1 januari-31 mars, 1 nov-31 december
Måndagar 7-19, tisdagar-fredagar 7-15.45, helgfria lördagar 8-13.

1 april-31 oktober
Måndagar 7-19, tisdagar-fredagar 7-15.45, lördagar 8-13, söndagar 10-14.

(Observera att under juli månad är det inte öppet måndag kväll eller lördag och söndag.)

2018 är avfallsanläggningen stängd nyårsdagen, trettondedag jul (6 januari), påskhelgen (30 mars-2 april), 1 maj, Kristi himmelfärdsdag (10 maj), pingstdagen (20 maj) nationaldagen (6 juni), midsommarhelgen (22-24 juni), martenslördag (6 oktober), alla helgons dag (3 november), julhelgen (24-26 december) samt nyårsafton (31 december).

 

Detta gäller för privatpersoner

När du som privatperson kommer till Mosseberg med dina grovsopor ska du sortera dem vid sorteringsrampen. Om du redan har sorterat ditt avfall hemma går det naturligtvis snabbare för dig. Sortera gärna dina sopor i samma ordning som containrarna står längs sorteringsrampen - det finns en karta i länkrutan. Containrar finns för metallskrot, gummidäck, bilbatterier, glas, träavfall, wellpapp, trädgårdsavfall, deponirest, gips, brännbart avfall, icke brännbart avfall, elektronikskrot, småbatterier och farligt avfall. Det finns också en återvinningsstation där du kan slänga tidningar och förpackningar.

Miljömyran har en mottagningsstation på Mosseberg, där du kan lämna saker som du tycker är i för bra skick för att kasta.

Avgift

Som privatperson - och boende i Arvika kommun - behöver du inte betala någon avgift för att lämna ditt grovavfall på Mosseberg, så vida du inte kommer med större mängder än en kärra. En förutsättning för gratis inlämning är också att du sorterar grovavfallet på Mosseberg. Detta ingår i sopabonnemanget som du eller din hyresvärd betalar. Grovfall kan till exempel vara möbler och husgeråd.

Det är även gratis att lämna papper, glas, förpackningar i mjuk-, hårdplast, metall liksom elektronikavfall (radio- och TV-apparater, bandspelare, datorer, tvättmaskiner, spisar och så vidare) och vitvaror (kylskåp och liknande).

Trädgårdsavfall kan du lämna utan kostnad året runt.

 

Detta gäller för företag

Som företagare är du välkommen till Mossebergs avfallsanläggning för att göra dig av med ditt avfall. För dig som företagare gäller dock andra regler än för privatpersoner. Privatpersoner får slänga sitt avfall gratis, det ingår i den sophämtningsavgift som alla villaägare betalar. Som företagare betalar du för det avfall du kommer med, det vill säga att avfallet ska alltid vägas in på vågstationen och betalas enligt gällande taxa.

Om du inte finns med i systemet sedan tidigare lägger vi upp dig som ny kund och du får då ett kort som du själv använder när du väger in ditt avfall. Avfallet ska sedan sorteras enligt de sorteringsanvisningar som finns.

Farligt avfall

Tänk på att du inte får lämna farligt avfall på Mosseberg. Detta gäller även trycksatta kärl som gastuber, brandsläckare och liknande. Kontakta personalen för mer information om var du ska lämna detta.

Bygg- och rivningsavfall

Allt bygg- och rivningsavfall ska vägas in separat på respektive artikel. Detta gäller alla typer av byggavfall som trä, brännbart, metall, deponi och så vidare.

Jord- och schaktmassor

Om du som företagare vill lämna någon form av massor - jord-, schakt- eller deponimassor - på Mosseberg, ska du i förväg fylla i blanketten "Karaktärisering av jord- och schaktmassor" och ta med den när du åker till Mosseberg. (Blanketten finns i länkrutan "Mer information" till höger på sidan.)

Kontakta personalen på vågstationen, tfn 0570-818 22, om du har frågor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-05
Kontakta oss